"Vítejte v Pet-shop-jmk.cz – vašem spolehlivém partnerovi pro postroje pro papoušky, vodítka pro psy a další produkty pro vaše domácí mazlíčky. Jsme váš specializovaný obchod, který se zaměřuje na výrobu a prodej kvalitních a bezpečných produktů pro zvířata.

Naše firma je založena na lásce k zvířatům a chápání jejich individuálních potřeb. Nabízíme širokou škálu postrojů pro papoušky, které jsou navrženy s ohledem na jejich pohodlí a bezpečnost. Naše vodítka pro psy jsou vyrobená z odolných materiálů, které zajišťují pohodlnou procházku jak pro vás, tak pro vašeho čtyřnohého přítele.

Věříme, že kvalita je základem spokojenosti zákazníků. Proto pečlivě vybíráme materiály a sledujeme nejnovější trendy ve vývoji produktů pro mazlíčky. Snažíme se poskytovat nejen vynikající produkty, ale i osobní přístup a odborné poradenství, které vám pomůže vybrat to nejlepší pro vaše zvířátko.

Spokojení zákazníci jsou pro nás prioritou a těší nás jejich radost, kterou naše produkty přinášejí jejich mazlíčkům. Máme štěstí na skvělou komunitu zákazníků, kteří se stávají součástí naší rodiny.

"V rámci našeho rozvoje jsme se dále zaměřili na rozšíření našeho sortimentu. Kromě výroby popruhů a hraček jsme se také začali specializovat na výrobu opasků a gravírování obrázků na přání zákazníka do různých materiálů, včetně skla, dřeva, keramiky a dalších.

Naše opasky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny s ohledem na komfort a styl. Používáme kvalitní materiály a dbáme na preciznost provedení. Vyrábíme opasky různých stylů a velikostí, které se skvěle hodí jako módní doplněk pro vaše každodenní outfity.

Gravírování obrázků na přání zákazníka je další oblastí našeho specializovaného služebního oddělení. Nabízíme možnost personalizace různých materiálů, jako je sklo, dřevo, keramika a další, podle přání zákazníka. Gravírované obrázky jsou skvělým způsobem, jak přidat osobní dotek do dárků, památečních předmětů nebo firemních upomínek.

Naše vášeň pro výrobu a vývoj se neustále rozšiřuje. Sledujeme nejnovější trendy a hledáme nové možnosti, jak uspokojit potřeby našich zákazníků. Věříme v kvalitu, jedinečnost a individualitu našich produktů, a proto se snažíme přinášet nejlepší zážitek pro naše zákazníky.

Jsme hrdí na to, že jsme rozrostli naši malou rodinnou firmu do dynamického podniku, který nabízí širokou škálu produktů pro mazlíčky, opasky a gravírování na míru. Naše vize do budoucnosti je neustále rozšiřovat náš sortiment o další výrobky, které budou uspokojovat potřeby a přání našich zákazníků.

Děkujeme vám, že jste se stali součástí naší cesty a těšíme se na spolupráci s vámi. Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím našich kontaktních údajů níže, abychom vám mohli pomoci s vašimi požadavky a dotazy.

Pet-shop-jmk.cz - vaše spolehlivá volba pro postroje,

 

England

 

Welcome to Pet-shop-jmk.cz - your reliable partner for bird harnesses, dog leashes, and other products for your beloved pets. We are your specialized store focusing on the production and sale of high-quality and safe animal products.

Our company is founded on the love for animals and understanding their individual needs. We offer a wide range of bird harnesses designed with comfort and safety in mind. Our dog leashes are made from durable materials to ensure a comfortable walk for both you and your furry friend.

We believe that quality is the foundation of customer satisfaction. Therefore, we carefully select materials and stay updated with the latest trends in pet product development. We strive to provide not only excellent products but also personalized service and expert advice to help you choose the best for your pet.

Satisfied customers are our priority, and we are delighted to see the joy our products bring to their pets. We are fortunate to have a great community of customers who become part of our family.

As part of our growth, we have expanded our product range. In addition to harnesses and toys, we have specialized in manufacturing belts and engraving custom images onto various materials, including glass, wood, ceramics, and more.

Our belts are carefully designed and crafted for comfort and style. We use high-quality materials and pay attention to precision. We produce belts in various styles and sizes that perfectly complement your everyday outfits.

Engraving custom images based on customer requests is another area of our specialized service department. We offer the opportunity to personalize various materials, such as glass, wood, ceramics, and others, according to the customer's preferences. Engraved images are a great way to add a personal touch to gifts, keepsakes, or corporate memorabilia.

Our passion for manufacturing and innovation continues to expand. We follow the latest trends and explore new possibilities to meet the needs of our customers. We believe in the quality, uniqueness, and individuality of our products, and we strive to provide the best experience for our customers.

We are proud to have grown our small family business into a dynamic enterprise that offers a wide range of pet products, belts, and customized engraving. Our vision for the future is to constantly expand our product range with items that fulfill the needs and desires of our customers.

Thank you for joining us on this journey, and we look forward to working with you. Please contact us through the provided contact information below so we can assist you with your requests and inquiries.

Pet-shop-jmk.cz - your reliable choice for harnesses, leashes, and more.

 

Deutsch 

 

Willkommen bei Pet-shop-jmk.cz - Ihr verlässlicher Partner für Vogelgeschirre, Hundeleinen und andere Produkte für Ihre geliebten Haustiere. Wir sind Ihr spezialisierter Laden, der sich auf die Herstellung und den Verkauf hochwertiger und sicherer Tierprodukte konzentriert.

Unser Unternehmen basiert auf der Liebe zu Tieren und dem Verständnis ihrer individuellen Bedürfnisse. Wir bieten eine breite Palette von Vogelgeschirren an, die für Komfort und Sicherheit konzipiert sind. Unsere Hundeleinen bestehen aus strapazierfähigen Materialien und sorgen für einen angenehmen Spaziergang sowohl für Sie als auch für Ihren vierbeinigen Freund.

Wir glauben, dass Qualität die Grundlage der Kundenzufriedenheit ist. Deshalb wählen wir unsere Materialien sorgfältig aus und verfolgen die neuesten Trends in der Entwicklung von Haustierprodukten. Wir bemühen uns, nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch persönlichen Service und fachkundige Beratung anzubieten, um Ihnen bei der Auswahl des Besten für Ihr Haustier zu helfen.

Zufriedene Kunden haben für uns Priorität, und wir freuen uns über die Freude, die unsere Produkte ihren Haustieren bringen. Wir haben das Glück, eine großartige Gemeinschaft von Kunden zu haben, die Teil unserer Familie werden.

Im Zuge unserer Entwicklung haben wir unser Produktsortiment erweitert. Neben Geschirren und Spielzeug haben wir uns auch auf die Herstellung von Gürteln und die Gravur individueller Bilder auf verschiedenen Materialien wie Glas, Holz, Keramik und mehr spezialisiert.

Unsere Gürtel sind sorgfältig entworfen und hergestellt für Komfort und Stil. Wir verwenden hochwertige Materialien und legen Wert auf Präzision. Wir produzieren Gürtel in verschiedenen Stilen und Größen, die sich perfekt in Ihren Alltags-Look einfügen.

Die Gravur individueller Bilder auf Kundenwunsch ist ein weiterer Bereich unserer spezialisierten Serviceabteilung. Wir bieten die Möglichkeit, verschiedene Materialien wie Glas, Holz, Keramik und andere nach den Wünschen des Kunden zu personalisieren. Gravierte Bilder sind eine großartige Möglichkeit, Geschenken, Erinnerungsstücken oder Firmenandenken eine persönliche Note zu verleihen.

Unsere Leidenschaft für die Herstellung und Entwicklung wächst stetig. Wir verfolgen die neuesten Trends und suchen nach neuen Möglichkeiten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir glauben an die Qualität, Einzigartigkeit und Individualität unserer Produkte und bemühen uns, das beste Erlebnis für unsere Kunden zu bieten.

Wir sind stolz darauf, unser kleines Familienunternehmen zu einem dynamischen Unternehmen entwickelt zu haben, das eine breite Palette von Haustierprodukten, Gürteln und maßgeschneiderter Gravur anbietet. Unsere Vision für die Zukunft besteht darin, unser Produktsortiment ständig um Artikel zu erweitern, die die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden erfüllen.

Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Bitte kontaktieren Sie uns über die unten angegebenen Kontaktdaten

 

PL

Witamy w Pet-shop-jmk.cz – Twoim niezawodnym partnerze w zakresie szelek dla papug, smyczy dla psów i innych produktów dla Twoich domowych pupili. Jesteśmy wyspecjalizowanym sklepem, który zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości i bezpiecznych artykułów dla zwierząt.

Nasza firma opiera się na miłości do zwierząt i zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy szeroki wybór szelek dla papug, zaprojektowanych z myślą o ich komforcie i bezpieczeństwie. Nasze smycze dla psów wykonane są z wytrzymałych materiałów, zapewniających wygodne spacery zarówno dla Ciebie, jak i Twojego czworonoga.

Wierzymy, że jakość stanowi podstawę zadowolenia naszych klientów. Dlatego starannie dobieramy materiały i śledzimy najnowsze trendy w dziedzinie produktów dla zwierząt. Staramy się nie tylko dostarczać doskonałych artykułów, ale również zapewniać osobisty kontakt oraz fachową poradę, która pomoże Ci wybrać to, co najlepsze dla Twojego pupila.

Zadowolenie klientów jest dla nas priorytetem, a cieszymy się z radości, jaką nasze produkty przynoszą ich ukochanym zwierzakom. Mamy szczęście, że możemy być częścią wspaniałej społeczności klientów, którzy stają się częścią naszej rodziny.

W ramach rozwoju naszej firmy poszerzyliśmy również naszą ofertę. Oprócz szelek i zabawek, specjalizujemy się w produkcji pasków oraz grawerowaniu indywidualnych obrazów na różnych materiałach, takich jak szkło, drewno, ceramika i inne.

Nasze paski są starannie zaprojektowane i wykonane z myślą o komforcie i stylu. Używamy wysokiej jakości materiałów i dbamy o precyzję wykonania. Oferujemy paski w różnych stylach i rozmiarach, które doskonale uzupełnią Twoją codzienną garderobę.

Grawerowanie indywidualnych obrazów na życzenie klienta to kolejna usługa, którą oferujemy w naszym wyspecjalizowanym dziale. Dajemy możliwość personalizacji różnych materiałów, takich jak szkło, drewno, ceramika i inne, zgodnie z życzeniem klienta. Grawerowane obrazy stanowią doskonały sposób na dodanie osobistego akcentu do prezentów, pamiątek czy upominków firmowych.

"Nasza pasja do produkcji i rozwoju stale się rozszerza. Śledzimy najnowsze trendy i poszukujemy nowych możliwości, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. Wierzymy w jakość, unikalność i indywidualność naszych produktów, dlatego staramy się dostarczać naszym klientom najlepsze doświadczenia.

Jesteśmy dumni, że nasze małe rodzinne przedsiębiorstwo rozrosło się w dynamiczną firmę, która oferuje szeroki wybór produktów dla zwierząt, paski i grawerowanie na zamówienie. Nasza wizja na przyszłość polega na ciągłym poszerzaniu naszego asortymentu o nowe produkty, które będą zaspokajać potrzeby i życzenia naszych klientów.

Dziękujemy, że staliście się częścią naszej podróży i cieszymy się na współpracę z Wami. Prosimy o kontakt przez poniższe dane kontaktowe, abyśmy mogli pomóc w realizacji Waszych wymagań i odpowiedzieć na pytania.

Pet-shop-jmk.cz - Twój niezawodny wybór dla szelek,"

 
 
 • postroje pro papoušky
 • hračky pro papoušky
 • vodítka pro psy
 • mazlíčkové potřeby
 • papoušci
 • psi
 • domácí mazlíčci
 • výroba postrojů
 • kvalitní potřeby pro zvířata
 • venkovní aktivity pro papoušky a psy
 • trénink volného letu pro papoušky
 • výrobky pro zvířecí pohodlí
 • profesionální potřeby pro zvířata